Udruženje ABC organizacija članica mreže “Brana”

Manifestacija Jesen na Gelenderima: Sjećanje, mladost i život u Bihaću
7. Oktobra 2015.
Ukoliko želite gledati kako vam djeca odrastaju o ovoj zemlji, dignite zadnjice sa kauča!
26. Oktobra 2015.

Odgovarajući na posljedice poplava u BiH, međunarodni akteri, kao i pojedinci i preduzeća, su osigurali značajna sredstva kao pomoć građanima.

Tokom 2014. BiH su pogodile prirodne nepogode koje su izazvale razorne poplave i klizišta uništavajući infrastrukturu, kuće i poslovne resurse u 78 opština Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta prouzrokovavši štetu od više od 2,7 milijardi dolara. 

Indikativni slučajevi pomoći koja je odobrena iznose preko 900 miliona eura dok su javne institucije dodatno sakupile preko 7 miliona eura – ipak, realni iznosi su svakako još veći jer je predstavljen samo dio javno obećane i/ili osigurane pomoći. Međutim, ne postoje objektivne i na činjenicama utemeljene informacije o realizaciji obećanih/doniranih sredstava kao ni učešća samih aktera – građana u tom procesu. U takvoj situaciji preovladava osjećaj konfuzije i korupcije, te je teško dati objektivnu ocjenu odgovornosti i efikasnosti vlasti (ali i donatora) u realizaciji donatorskih sredstava te o efektima po same građane koji su ostali bez svojih domova i uslova za život.

Kao odgovor na sve navedeno, Centri Civilnih Inicijativa zajedno sa partnerskim organizacijama (Centar za građansko zastupanje, Centar za razvoj medija i analize i Infohouse), kreirali su mrežu nevladinih organizacija pod imenom ‘Brana’ – sa svrhom da prate i analiziraju procese obnove šteta od poplava u najugroženijim opštinama.

Mreža BRANA ima za cilj da kroz svoje projektne aktivnosti doprinese transparentnosti procesa oporavka poplavom uništenih područja, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH, te privatnog sektora i donatora. Radi se o veoma značajnom projektu koji će, između ostalog, zainteresiranima pokazati gdje su utrošena donirana sredstva.

Monitoring utroška sredstava provoditi se na lokalnom i na višim nivoima s ciljem identifikovanja svih donacija. Sakupljene informacije se pohranjivaju  u bazu podataka kreiranu specifično za potrebe ovog projekta te će potom biti korištene za analize, a kreirana je i online platforma za pregled konkretnih rezultata.

Mrežu ‘BRANA’ čine 23 organizacije, među kojima je i Udruženje ABC Bihać, koje vrši prikupljanje i obradu informacija za Unsko-sanski kanton.

Ukoliko ste svjedočili zloupotrebama donacija odnosno nerpavilnostima pri njihovoj podjeli za građane na područjima koja su poplavljena tokom 2014.godine, mreža ‘BRANA’ vam omogućuje da prijavite zloupotrebe donacija ili pozitivne primjere obnove putem besplatne telefonske linije 080 05 05 06 ili putem elektronskog forumlara koji se nalazi na web stranici brana.ba 

Dojmovi