Udruženje ABC dalo Skupštini USK-a preporuke za približavanje budžeta građanima

Poruka podrške iz Bihaća: Zaustavite zagađenje u Zenici!
24. Decembra 2014.
Udruženje ABC institucijama vlasti USK-a: Podržite Tuzlansku inicijativu!
14. Februara 2015.

Fondacija CPI je ui okviru rada na projektu „Otvaranje budžetskog procesa u Bosni i Hercegovini“ izvršila istraživanje o otvorenosti budžetskog procesa i nakon toga izradila brošure sa preporukama kako budžetski proces učiniti što otvorenijim za učešće građana. Brošure su upućene na adrese partnerskih nevladinih organizacija kako bi informirale i motivirale građane za aktivno učešće u budžetskom procesu.

Udruženje ABC kao partnerska organizacija u Unsko-sanskom kantonu proslijedila je ove brošure i preporuke građanima ali i poslanicima u Skupštini USK-a, u cilju zagovaratnja rješavanja problema približavanja budžeta građanima.

Vlasti trebaju proširiti sadržaj budžetskih dokumenata koji moraju biti transparentni, lako dostupni i razumljivi građanima. Naglasak je na utvrđivanju ključnih budžetskih dokumenata koje vlast treba da potpuno transparentno izdaje u toku budžetskog procesa i čini ih dostupinim za širu javnost, a to su:

  1. Dokument okvirnog budžeta
  2. Prijedlog budžeta s pratećom dokumentacijom
  3. Usvojeni budžet
  4. Budžet za građane
  5. Kvartalni izvještaji o izvršenju budžeta
  6. Polugodišnji pregled budžeta
  7. Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta
  8. Revizorski izvještaj

Među najbitnije preporuke spada izrada „Budžeta za građane“, koji bi građanima omogućio razumijevanje budžetskog procesa. Vlasti su dužne ne samo formalno obavijestiti građane, nego ih uključiti u proces budžetiranja.

Dojmovi