“Ko nas šiša” u Bihaću: Javna tribina sa Svetlanom Cenić

Neovisni i nepristrasni mediji u BiH, istina ili laž?
16. Decembra 2013.
Novogodišnji praznici u Udruženju ABC: Paketići za najmlađe…
28. Decembra 2013.

Kako Udruženje ABC želi da omogući dostupnost korisnih informacija za podizanje nivoa svijesti i znanja kod mladih ljudi i ostalih građana o privrednim i društevno-političkim kretanjima i aktivnostima, u saradnji sa Fondacijom CPI organizovali smo javnu tribinu na temu prikupljanja i potrošnje javnog novca. Pogledajte neke od zanimljivih video isječaka sa javne tribine!

Na tribini su prisustvovali brojni građani i građanke Općine Bihać. Cilj je bio da se građanima najprije objasni kako funkcioniše sistem, kakva je raspodjela, odnosno da se građani i sami zainteresuju kada se donose budžeti na svim nivoima vlasti i kuda javni novac zapravo ide.

Gđa Cenić pri održavanju tribine obično analizira budžet općine kojoj je u posjeti, tako je pored državnog, entitetskih i kanotnalnog, anaiziran i budžet Općine Bihać. Razgovaralo se o svim stavkama ovogodišnjeg budžeta, a posebno o nacrtu novog bužeta.

Novac iz budžeta se lako troši, kao da je pao s neba, kao da to nije nečiji rad i trud. Floskula da smo privreda putem poreza puni budžete ne stoji, to jeste ogromna suma ali u najvećem procentu budžete pune sami građani.

„I sa ovakvim sredstvima kakva su sada, mnogo bi se bolje živjeti da se njima bolje upravlja.  Po budžetima se vidi koje se kategorije redovno kupuju kao glasači i oni koji će glasati za budžet i gdje se pravi ta trgovina, umjesto da se ide na stavke koje će omogućiti bolji život“, kazala je Cenić.

Istakla je da je u Bosni i Hercegovini hitno potrebno usvojiti pojedine za koje kako bi stvari krenule na bolje, a prvenstveno kako bi se zasutavilo rasipništvo novca poreskih obveznika. Prijedlozi na kojima  gđa Cenić ustrajno insistira su:

1. Zakon o fisklanoj disciplini
2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
3. Uređenje rokova plaćanja
4. Plaćanje PDV-a po naplaćenoj a ne fakturisanoj vrijednosti,
5. Smanjenje parafisklanih nameta,
6. Smanjenje opterećenja na rad itd.

Lično svi možemo pomoći da se stanje poboljša, a prvi korak bi bio da pratimo javne rasprave i pitamo gdje se troši naš novac.

Dojmovi