Zakonodavno pravna komisija Skupštine USK: Do danas nismo dobili mišljenje Vlade USK po pitanju Tuzlanske inicijative

Udruženje ABC: Sat za planetu zemlju obilježen i u Bihaću
29. Marta 2015.
Forum mladih UN-a: Učesnici kampa “Una za sve” osvojili nagrade
30. Maja 2015.

Prije tri mjeseca Udruženje ABC je pismenim putem proslijedilo ”Inicijativu za ravnopravnost građana USK-a u raspodjeli javnih prihoda FBiH” Vladi i Skupštini USK-a, te svim relevantnim političkim subjektima.

Radi se o inicijativi koja tretira neravnopravnu raspodjelu javih prihoda u Federaciji BiH, odnosno diskriminirajuće stavove Zakona o pripadnosti javnih prihoda, zbog čega USK na godišnjem nivou gubi oko 24 miliona KM budžetskih sredstava koja se odlijevaju u Sarajevski, Bosansko-podrinjski, Posavski i Kanton 10.

Cilj upućivanja ove inicijative Vladi i Skupštini USK-a od strane Udruženja ABC je prije svega da se izvrši analiza finansijskih posljedica primjene spornih odredbi navedenog Zakona, zatim da se svi poslanici i delegati Parlamenta FBiH sa područja našeg kantona upute u datu problematiku i uz konsenzus podrže ovu inicijativu.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine USK-a zaprimila je ovu inicijativu i zatražila mišljenje Vlade USK-a koje do danas nisu dobili.


U obavijesti koju je Zakonodavno pravna komisija dostavila Udruženju ABC stoji:

Dana 15.01.2015. godine Zakonodavno pravna komisija Skupštine USK zaprimila je Inicijativu za ravnopravnost građana USK-a u raspodjeli javnih prihoda, podnesenu od Udruženja ABC. Shodno navedenom u skladu sa odredbama člana 107. i 108. Poslovnika Skupštine USK-a zatražili smo mišljenje Vlade USK-a, koje do danas nismo dobili.

Prije svega želimo istaći da Zakonodavno pravna komisija u cjelosti podržava predmetnu inicijativu, kao i zalagenje Udruženja ABC koje zaslužuje sve pohvale po pitanju pokretanja inicijative i zalaganja za dobrobit građana USK-a.

Zakonodavno pravna komisija je uputila i urgenciju Vladi, kako bi po pribavljanju mišljena od iste mogla zauzeti konačan stav.

Dojmovi