Udruženje ABC: Uvesti Budžet za građane i učiniti ga dostupnim svim građanima

Open Air koncert na Gradskom trgu: Pogledajte kako je izgledalo čarobno poslijepodne u Bihaću
21. Marta 2016.
Borba za posljednje netaknute rijeke u Evropi: Ne damo naše rijeke!
23. Aprila 2016.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, (Fondacija CPI), organizirala je u hotelu Europa u Sarajevu, okrugli stol na temu “Budžet za građane”.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici/ce izvršne i zakonodavne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici/ce organizacija civilnog društva i nezavisni eksperti i ekspertice iz oblasti javnih finansija.

Udruženje ABC iz Bihaća, jedna je od NVO članica Mreže u sektoru upravljanja javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta), uzela je učešće u okruglom stolu.

Na okruglom stolu predstavljena je analiza “Uvođenje prakse izrade Budžeta za građane i prijedlog izmjena legislative s ciljem njegovog uvođenja kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu”, koju je izradila Fondacija CPI. Ova analiza uključuje prijedlog amandmana na zakone o budžetu entiteta i distrikta koji bi trebali rezultirati uključivanjem izrade Budžeta za građane u pomenute zakone. Na taj način, Budžet za građane bi se u budžetski ciklus uvrstio kao obavezan, zakonski propisan, razumljiv i svim građanima i građankama dostupan budžetski dokument.

Zaključak okruglog stola je da obavezna izrada Budžeta za građane ima niz prednosti kako za građane i građanke, tako i za vlasti na svim nivoima. Građanima i građankama  olakšao bi nadgledanje upravljanja javnim novcem i stvorio osnovu za učešće u javnim raspravama. Budžet za građane ima važnu ulogu i za vlasti koje bi njegovim objavljivanjem pokazale proaktivnu transparentnost, a kroz njegovu edukativnu ulogu objasnile najširoj javnosti osnovne budžetske pojmove i nadležnosti različitih nivoa vlasti.

– Budžet za građane, koji je do sada izrađen na nivou tri općine u BiH, pokazao se kao idealan način da se uvid u stanje i raspodjelu budžeta približi običnim građanima. Zaista je porazna činjenica da građani ne znaju koliko budžeta odlazi na plate budžetskih korisnika, što se pojavilo kao najčešće pitanje u trima općinama. Okrugli sto u organizaciji Fondacije CPI pokazao je da je moguća saradnja izvršne i zakonodavne vlasti sa organizacijama civilnog društva na implementaciji projekta kao što je Budžet za građane. Što se tiče konkretno grada Bihaća, Budžet za građane u vidu brošure, koja jasno i slikovito prikazuje kako priliv sredstava, tako i utrošak i raspodjelu, je nešto bi pomoglo građanima i približilo im finansijsku sliku grada u kojem žive, navodi se iz Udruženja ABC.

Ovo je bio treći po redu i finalni okrugli sto na temu Budžet za građane, prethodna dva održana su u Banja Luci i Brčkom. Okrugli sto “Budžet za građane” organiziran je u okviru projekta “Održivost civilnog društva” koji je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Dojmovi