Udruženje ABC: Pomoću Budžeta za građane vlast treba pokazati svoju fiskalnu odgovornost

Pogledajte kako je bilo na kafi sa BUKA i ABC portalom
5. Juna 2015.
Da li će gradske vlasti povući Odluku o dodjeli koncesije za mHE na Uni?
18. Jula 2015.

Danas (30.06.2015.) u hotelu Bosnia u Sarajevu održan je drugi sastanak Mreže u sektoru upravljanja javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta) koju vodi Centar za zastupanje građanskih interesa – CPI, a čiji je član i Udruženje ABC Bihać. Aktivnosti ove sektorske mreže odvijaju se u okviru Programa održivosti civilnog društva – CSSP, a finansiran je od strane USAID-a.

Glavna tema sastanka bila je uvođenje Budžeta za građane u zakone o budžetima u oba entiteta i Distriktu. Radi se o zagovaračkoj aktivnosti kako bi se u zakone ugradila obaveza vlasti da pored standardnog budžeta izrađuje i tzv. Budžet za građane. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici različitih nivoa vlasti.

„Iako je sam pojam već dugo u opticaju, većina ljudi ne zna šta je to ustvari Budžet za građane. Najjednostavnije rečeno to je pojednostavljena forma prijedloga budžeta, izrađena na način da ga može razumjeti prosječan građanin“, istakla je Sandina Bošnjak iz Fondacije CPI.

Neke općine i gradovi u Bosni i Hercegovini (Zenica, Tuzla, Bijeljina) već su samoinicijativno uvele budžet za građane. Iako Budžet za građane nije zakonski obavezan, preporučuju ga MMF i OECD. Ova mreža zalaže se da on bude obavezan.

„Budžet za građane je dokument koji mora biti jednostavan i razumljiv običnom građaninu, bez stručnih termina, sa jednostavnim i slikovitim tabelama i grafikonima. Kao takav, trebao bi biti na široko distribuiran i lako dostupan, rekla je Aleksandra Banović iz Fondacije CPI.

Unutar Budžeta za građane prvenstveno bi trebao biti pojašnjen  zakonski okvir unutar kojeg se donosi budžet, budžetski okvir, faze u kojima se građani mogu uključiti, kao i način na koji se mogu uključiti. 

“Ukoliko vlast radi transparentno i u korist građana, uvođenje Budžeta za građane je i u njihovom cilju jer na taj način vlast najlakše može građanima približiti i pokazati svoju fiskalnu odgovornost i tako učvrstiti svoju poziciju,” rekao je Edin Moranjkić, predsjednik Udruženja ABC.

Vlast mora snositi odgovornost i odgovarati za ono što radi, a ono što radi mora biti odraz potreba građana. S obzirom da se budžeti pune novcem građana, vlast je dužna da jasno izvještava na šta se taj novac troši, glavna je poruka sa ovog sastanka.

Dojmovi