Udruženje ABC institucijama vlasti USK-a: Podržite Tuzlansku inicijativu!

Udruženje ABC dalo Skupštini USK-a preporuke za približavanje budžeta građanima
4. Februara 2015.
Udruženje ABC dobitnik posebnog priznanja grada Bihaća
26. Februara 2015.

Većina građana Federacije Bosne i Hercegovine vjerovatno nisu ni svjesni neravnopravnog i neravnomjernog načina preraspodjelje sredstava prikupljenih po osnovu javnih prihoda.

Inicijativa tuzlanskih intelektualaca koja je nazvana “Tuzlanska incijativa za ravnopravnost građana u raspodjeli javih prihoda” pružila je dodatno svjetlo na proces raspodjele javih prihoda u Bosni i Hercegovini. 

Naime, od 2006. godine pojedinačno učešće kantona u raspodjeli prihoda računa se po 4 faktora: 

  • broj stanovnika, 
  • površina, 
  • broj učenika u osnovnom obrazovanju i 
  • broj učenika u srednjem obrazovanju. 

Kada se izračunaju pripadajuća sredstva za svaki kanton uvode se tzv. „koeficijenti“ za „posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo i „kantone sa najmanjim prihodima po stanovniku po osnovu poreza na promet“. Koeficijent za posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo iznosi 2, što najlakše ilustrirano znači da jedan građanin sarajevskog kantona vrijedi duplo više nego građanin Unsko-sanskog, Tuzlanskog ili Zeničkog kantona.

Tako se Sarajevskom kantonu uvećava iznos iz javnih prihoda za cijelih 100%, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 80%, Posavskom kantonu za 50% i Kantonu 10 za 10% u odnosu na izračunato učešće u raspodjeli.

Rezultat primjene „koeficijenata“ pri raspodjeli prihoda za 2014. godinu ima za posljedicu odlivanje javnih prihoda iz 6 kantona u Federaciji BiH. Pri tome se najviše sredstava odlijeva iz Tuzlanskog kantona koji ima najveći broj stanovnika, dok se Unsko-sanski kanton nalazi na trećem mjestu, odmah iza Zeničkog.

Unsko – sanski kanton je tako na osnovu primjene spornog zakona u jednoj godini gubio oko 24 milion KM, naravno ovisno koliko se budžet punio u obračunskoj godini, dok je Tuzlanski kanton gubio rekordnih 41 milion KM, Zeničko-Dobojski kanton 33 miliona KM, Srednjebosanski 19 miliona KM, Hercegovačkoneretvanski 19 miliona KM i Zapadnohercegovački 7 miliona KM. 

Šta Skupština i Vlada USK-a mogu učiniti po ovom pitanju?

Iako pokretanje ove incijative možda i nije u nadležnosti Skupštine, imajući u vidu posljedice koje se odnose na građane Kantona, smatramo da u ovoj situaciji ona treba biti tijelo koje će voditi daljnje mjere kada je u pitanju provođenje ove inicijative.

Vlada USK prije svega treba izvršiti analizu finansijskih posljedica primjene spornih odredbi navedenog Zakona, zatim sa Skupštinom USK-a da se pridruže Tuzlanskoj incijativi i pozovu poslanike i delegate Parlamenta FBiH sa područja našeg kantona da takođe pokrenu aktivnosti koje se tiču izmjene ovih odredbi.

Udruženje ABC je danas pismenim putem proslijedilo inicijativu za ravnopravnost građana USK-a u raspodjeli javnih prihoda FBiH Vladi i Skupštini USK-a, te svim relevantnim političkim subjektima.

Predsjedavajući Skupštine USK-a Farko Hodžić Hodža je na postavljeno pitanje oko tzv. Tuzlanske incijative, u kojem se može nazreti da je ta incijativa i u interesu našeg Kantona, ponudio slijedeći odgovor:

Dojmovi