Održana javna tribina ”Poplave i oporavak od poplava u Bihaću i USK”

U Bihaću održan marš protiv klimatskih promjena
29. Novembra 2015.
Humanitarna akcija “Kutija iznenađenja” obradovala 200 mladih
22. Decembra 2015.

U organizaciji Udruženja ABC kao jedne od 23 članica mreže Brana Centra civilnih inicijativa u Bihaću je održana javna tribinu na temu ”Poplave i oporavak od poplava u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu”.

Svoje dosadašnje i buduće aktivnosti građanima su prezentirati Fuad Dedić ispred Službe civilne zaštite grada Bihaća i Husein Kličić ispred Crvenog križa USK-a.

Crveni križ USK-a i Služba civilne zašite Bihać bili su aktivni tokom prošlogodišnjih poplava na području grada Bihaća, odnosno Unsko-sanskog kantona. 

Grad Bihać nije bio pogođen poplavama, kao što je to slučaj u drugim općinama USK-a, međutim pojedine mjesne zajednice svake godine imaju probleme sa plavljenjem, pa postoji potreba  za izradom studije o stanju grada Bihaća u pogledu opasnosti od poplava ali i drugih prirodnih katastrofa. 

Na javnoj tribini istaknuto kako poseban problem u gradu Bihaću predstavlja narušavanje prirodne retenzije rijeke u poslovnoj zoni Kamenica. Drugi problem predstavljaju i sami građani koji često neplanskom gradnjom vrše neprimjerene zahvate na obalama rijeke Une i njenih pritoka mijenjajući tok struja i dovodeći na taj način u opasnost i sebe i naselja u kojima se nalaze.

Civilna zaštita često ne može donositi odluke i vršiti aktivnostiu kriznim situacijama isključivo zbog zakonskih prepreka, a obaveza izdvajanja 1% budžetskih sredstava se ne poštuje. 

Građani često ističu manjkavosti u radu Civilne zaštite, a da pri tome zaboravljaju vlastite obaveze i sve preprekena koje ova služba nailazi. Zbog toga je potrebno sprovesti edukaciju stanovništva o obavezama koje oni imaju prema sprječavanju prirodnih katastrofa i samoj civilnoj zaštiti.

Crveni križ USK-a, zajedno sa Crvenim križom grada Bihaća djelovao je u smjeru prikupljanja i raspodjele pomoći za stanovništvo pogođeno polavama u drugim općinama USK-a, i FBiH, s obzirom da na području Bihaća nije bilo mnogo ugroženih.

U svome radu Crveni križ se susreo sa nizom zloupotreba vlastitog imena, od strane nesavjesnih grupa, a kao najveći problem ističu  to što ne posjeduju adekvatno skladište u Bihaću gdje bi prikupljali doniranu pomoć, kvalitetno je sortirali radi lakše isporuke.

Drugi problem kojeg ističu u Crvenom križu jeste izostanak koordinacije između različitih subjekata poput Civelne zaštite, Crvenog križa ili nevladinog sektora kako bi se bolje odgovorilo u kriznim situacijama.

Također je istaknuto kako mladi ljudiimaju volje da se aktivno uključe u aktivnosti Civilne zaštite, Crvenog križa ili drugih, što je pohvalno s obzirom na letargiju koja vlada u društvu.

Na kraju je zaključeno kako je neophodno sistemski raditi na edukaciji stanovništva, da bi se podigla svijest o prevenciji prirodnih katastrofa, ali i da bi građani sami znali izvršiti određene aktivnosti kako bi zaštitili sebe i vlastitu imovinu.

Dojmovi