Da li će gradske vlasti povući Odluku o dodjeli koncesije za mHE na Uni?

Udruženje ABC: Pomoću Budžeta za građane vlast treba pokazati svoju fiskalnu odgovornost
24. Juna 2015.
Inicijativa za postavljanje posuda za odlaganje otpada na gradska kupališta u Bihaću
2. Septembra 2015.

Udruženje ABC je nakon sjednice Gradskog vijeća Bihać, na kojoj je usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem – tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica, pokrenulo građansku inicijativu za njeno preispitivanje, odnosno stavljanje van snage.

U roku od samo 24 sata Udruženje ABC je skupilo preko 150 potpisa koliko je minimalno potrebno da bi se ovakva inicijativa uputila prema gradskim vlastima.

Naime, prema Statutu Grada Bihaća,  gradonačelnik je u mogućnosti da u roku od tri dana od dana donošenja Odluke podnese Gradskom vijeću zahtjev za preispitivanje iste na narednoj sjednici ili u roku od 60 dana. Naravno, Gradsko vijeće je u mogućnosti da svaku svoju odluku stavi van snage.

Stoga, smatramo da bi nakon reakcija velikog broja građana i šire javnosti, bilo fer i politički korekto da gradske vlasti učine ovakav korak.

Peticija koju je Udruženje ABC pokrenulo još u decembru prošle godine, kada je održan prvi sastanak iza kulisa na ovu temu, nakon sjednice GV Bihać doživjela je bum.

Peticiju je on-line potpisalo preko 10.000, a fizički preko 1000 građana. Svoje rekacije dale su i brojne organizacije i institucije sa područja Unsko-sanskog kantona, BiH, susjedne Hrvatske i šire.

Nadamo se da će lokalne vladajuće struktre imati sluha, poslušati volju svojih glasača i staviti interese i mišljenje svojih građana ispred viših lobija.

Dojmovi