Inicijativa za postavljanje posuda za odlaganje otpada na gradska kupališta u Bihaću

Da li će gradske vlasti povući Odluku o dodjeli koncesije za mHE na Uni?
18. Jula 2015.
Udruženje ABC u Bihaću prikupilo 65 paketa pomoći za sirijske izbjeglice
19. Septembra 2015.

Na nekoliko kupališta uz rijeku Unu primjetno je da se pojavljuju određene količine smeća zbog nedostatka posuda za odlaganje otpada. Udruženje ABC upravo iz tog razloga uputilo je gradskoj upravi inicijativu za postavljanje dodatnih posuda za odlaganje otpada, kako bi na vrijeme prevenirali i najmanje zagađenje obala rijeke Une u gradu Bihaću. Primjetno je da sada iste na kupalištima skoro i ne postoje.

“Kao građani Bihaća, odrasli uz rijeku Unu, ali i kao Udruženje koje već duži period u svom djelovanju propagira ekologiju i povećanje ekološke svijesti građana dužnost nam je da poduzmemo nešto po ovom pitanju. Tako smo svojim skromnim sredstvima obezbijedili sedam posuda, odnosno buradi za odlaganje smeća. Očekujemo da će poruka “Budi primjer počisti svoje smeće” doprijeti do svih naših građana koji u srcu nose Unu, i da će obavezno nakon odlaska sa kupališta sve smeće koje su sa sobom donijeli odložiti u ovu burad. Bišćani moraju više i snažnije krenuti u ekološku priču i čuvati svoju sredinu. Obzirom da je rijeka Una jedna jedina, naučimo je cijeniti još više”, navode iz Udruženja ABC.

Grad Bihać, odnosno Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, objeručke je prihvatila ovu inicijativu, kao i predložene lokacije na koje je potrebno postaviti posude za odlaganje smeća, a to su:

  • Ulica Džemala Bijedića – Midžić Mahala – Šetalište „Kod spomen obilježja“
  • Ulica Džemala Bijedića – Kupalište „Kod Muje“
  • Ulica 502. Viteške – Kupalište „Kod Čardaka“
  • Ulica 502. Viteške – Šetalište „Kod Građevine“
  • Ulica Plandišće – Kupalište „Vatrogasno“
  • Ulica Meše Selimovića – Kupalište „Hatinac“
  • Ulica Meše Selimovića – Kupalište „Brvice“ 

Kako se većinom radi o gradskim kupalištima, te kako je ljetna sezona već na izmaku, postavljanje ovih posuda izvršit će se na proljeće iduće godine. 

Navedene posude Udruženje ABC predalo je Javnom-komunalnom preduzeću „Komrad“ Bihać, koje će na početku naredne ljetne sezone izvršiti postavljanje istih na da date lokacije, a redovno pražnjenje i odvoz smeća vršit će se putem programa zajedničke komunalne potrošnje.

Ovakve inicijative i mali koraci, prije svega, trebaju poslužiti kao pozitivan primjer u smislu podizanja ekološke svijesti građana, ali i kao primjer saradnje vladinog i nevladinog sektora na lokalnom nivou.

Dojmovi