Kampanja i javna tribina: Obilježavanje Dana ljudskih prava

Ovako je Udruženje ABC obilježilo Dan državnosti BiH
25. Novembra 2013.
Neovisni i nepristrasni mediji u BiH, istina ili laž?
16. Decembra 2013.

Intrigantni i provokativni plakati koji unazad deset dana “krase” Bihać su napkon dobili svoju svrhu i značenje. Naime, Inicijativa mladih za ljudska prava – YiHR zajedno sa Udruženjem ABC je po prvi put obilježio 10. decembar, Dan ljudskih prava koji ukazuje na na “život, slobodu i sigurnost – bez ikakvih razlika”.

Uorganizaciji Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i udruženja ABC obilježen je Dan ljudskih prava u Bihaću. Deseti decembar, koji Inicijativa već tradicionalno obilježava u brojnim gradovima BiH, ove godine se proširio na Bihać.

U Američkom kutku u Bihaću, održana je javna tribina “Kršenje ljudskih prava u lokalnoj zajednici – Ko je odgovoran?”, koju je pratila sedmica dana kampanje plakatima na kojima su građanima i građankama Bihaća postavljana pitanja u vezi sa kršenjima ljudskih prava, sa osvrtom na pitanja odnosa institucija i javnih ustanova prema njima, ali i sa posebnim fokusom na pitanje koliko pasivno držanje pogođenih pojedinaca doprinosi kršenju.

Na tribini su govorili Jasmina Bešlagić, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću i Adnan Tulić, viši stručni saradnik u Tužilaštvu USK, koji su se ukratko osvrnuli na historijat ljudskih prava i teorijske postavke sistema ljudskih prava, a mnogo više govora je bilo o konkretnim problemima u lokalnoj zajednici u kontekstu kršenja ljudskih prava, te o načinima i mehanizmima kojima pojedinac može institucionalno zaštiti svoja ljudska prava. Prisutnim je predstavljen rad Inicijative, te je održana i projekcija filma “NGO/NVO”, koji govori o poziciji nevladinog sektora u tranzicijskom društvu. Prikazan je i kratki video uradak ABC.TV-a sa izjavama građana i građanki Bihaća u kojem su se oni osvrnuli na najčešće oblike kršenja ljudskih prava u lokalnoj zajednici.

Kroz debatu su potegnuta pitanja zaštite prava pojedinaca pri zapošljavanju, a razgovaralo se i o potrebi zaštite svih onih odgovornih pojedinaca koji se odluče na prijavljivanje korupcije, nepotizma i drugih oblika kršenja ljudskih prava. Postavljena su pitanja i na koji način angažman u organizacijama civilnog društva može doprinijeti zaštiti ljudskih prava. Kroz primjere iz prakse, naglašena je potreba da pojedinci, grupe pojedinaca kao i nevladine organizacije preuzmu rizik, te čak i građanskim neposluhom, ukažu na kršenja ljudskih prava i diskriminaciju u zemlji.

Domaćini susreta bili su Nermina Blažević, Nedim Seferović i članovi udruženja ABC, a događaj je podržan od strane međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava – Civil Rights Defenders. 

Dojmovi