Udruženje ABC: Građani Bihaća žele da razumiju Budžet!

Zašto ne možemo svi biti građani ove zemlje poštujući pravo na različitosti?
24. Decembra 2015.
Pogledajte kako je Udruženje ABC Bihać provelo 2015. godinu
30. Decembra 2015.

Sutra (28.12.2015.) će se održati sjednica Gradskog vijeća grada Bihaća na kojoj je prva tačka dnevnog reda Prijedlog Budžeta grada Bihaća za 2016. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta grada Bihaća za 2016. godinu. Iako se radi o jednom od najvažnijih dokumenata koje Gradsko vijeće donese u toku jedne godine, interes javnosti nije mnogo usmjeren na donošenje Bužeta jer isti građanima često nerazumljiv.

Budžet je ključni instrument pomoću kojeg Gradska uprava provodi svoje politike u djela i koji određuje kvalitet života u našem gradu. Međutim, malo ko stvarno razumije kako on stvarno utiče na život ljudi u našem gradu jer je pisan stručnim jezikom, sa mnogo cifara i nerazumljivih termina, pa obični građani često ne razumiju njegov sadržaj.

Dakle, godišnji Budžet je obično veoma kompleksan dokument koji je teško razumljiv velikom dijelu javnosti i upravo zbog toga bi baš Gradska uprava trebala biti ta koja će pomoći građanima da razumiju budžet. Dakle, nije najvažnije da budžet bude dostupan javnosti, već je podjednako važno da budžet bude pristupačan i razumljiv javnosti.

Iz tog razloga mnoge vlade i lokalne uprave izrađuju tzv. Budžet za građane, a u nekim zemljama on je i obavezan dokument koji se izrađuje uz Godišnji budžet. Budžet za građane bi zapravo trebao predstavljati neku vrstu pojednostavljenog budžetskog dokumenta čija je osnovna karakteristika da je kreiran tako da bude dostupan i razumljiv velikom dijelu populacije. 

Ako građani bolje razumiju kako se troše njihovi novci, oni će i bolje i lakše kontrolisati tokove novca, što na kraju dovodi do odgovornije politike, ali i aktivnijih građana.

U Bosni i Hercegovini Budžet za građane izrađuju gradovi Bijeljina, Tuzla i Zenica, a ovom prilikom Udruženje ABC Bihać i Gradskoj upravi grada Bihaća preporučuje da uvede ovu praksu, u cilju povećanja transparentnosti kada je u pitanju projiciranje i trošenje budžetskih sredstava. Iako Budžet za građane nije zakonski obavezan, preporučuju ga MMF i OECD. 

–  Vlast raspolaže sa novcem poreskih obveznika i njihova je obaveza da sa tim novcem raspolaže u interesu zajednice i upravo tu potrošnju prikaže javno i transparentno. Ako su građani u stanju da razumiju Budžet, onda oni mogu ostvarivati svoja građanska prava, postavljati pitanja koja osiguravaju da vlast objašnjava ono šta radi u njihovo ime. Ukoliko vlast radi transparentno i u korist građana, uvođenje Budžeta za građane je i u njihovom cilju jer na taj način vlast najlakše može građanima približiti i pokazati svoju fiskalnu odgovornost i tako učvrstiti svoju poziciju, poručuju iz Udruženja ABC.

Dojmovi