Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 08.05.2018. u 16:47  

CEI Nahla

Ka humanom odnosu prema izbjeglicama - edukacija za volontere/ke i aktiviste/ice

CEI "Nahla", podružnica Bihać, u saradnji s udruženjem „Legis“ iz Makedonije u subotu, 12. maja 2018. godine u prostorijama Nahle organizira jednodnevnu edukaciju "Ka humanom odnosu prema izbjeglicama " za volontere i aktiviste s naglaskom na humani pristup prema izbjeglicama i migrantima baziran na iskustvima migranstke krize u Makedoniji i Srbiji.

Ka humanom odnosu prema izbjeglicama - edukacija za volontere/ke i aktiviste/ice
velika slika

 Broj izbjeglica i migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu svakodnevno raste. Migranti često spavaju na otvorenom, nemaju ni minimum higijenske uvjete, a često im jedinu pomoć pružaju građani. U jeku migranske krize, volonterski angažman se pokazao ključnim na području Unsko-sanskog kantona. Ovakav angažman je korisno iskustvo za sve uključene, ali to može biti izazovno, a ponekad i stresno. Nekada iz najbolje namjere, nepoznavajući kulturološku pozadinu, ponašanja i očekivanja, volonteri prave greške koje se uz malo znanja i uloženog napora mogu izbjeći. Iz tog razloga je CEI "Nahla", podružnica Bihać, u saradnji s udruženjem „Legis“ iz Makedonije, kreirala jednodnevnu edukaciju za volontere/ke i aktiviste/ice s naglaskom na humani odnos prema izbjeglicama i migrantima.


PROGRAM EDUAKCIJE
Subota, 12.5.2018. godine

9.00-10.00        Uvod, upoznavanje, očekivanja
10.00-11.00      Prava izbjeglica, migranata i stranaca
11.00-11.15      Pauza
11.15-12.15      Naučene lekcije iz izbjegličke krize u Makedoniji
12.15-13.00      Ranjivost i ranjive grupe
13.00-14.00      Pauza
14.00-15.00  Humanitarni odgovor građanskog sektora i građana – kako podsticati solidarnost?
15.00-15.45    Pristup žrtvama trgovine ljudima; Umreživanje sa regionalnim organizacijama
15.45-16.00      Pauza
16.00-17.00      Briga o psihološkom stanju volontera i aktivista
17.00-17.30      Evaluacija 
Predavači:
Mersiha Smajlović, aktivistica i advokatica za ljudska prava, NVO Legis, Makedonija
Jasmin Redžepi, aktivista i analitičar, NVO Legis, Makedonija 
Učešće na edukaciji je BESPLATNO. Broj mjesta je ograničen. Prednost pri upisu imaju volonteri/ke koji su već uključeni u rješavanje migranske krize.

Način prijave: putem ONLINE FORMULARAPo završetku eduakcije polaznicima/cama se izdaje potvrda o učešću.

Za sve učesnike/ce eduakcije obezbijeđeno je osvježenje.

Za sva pitanja i dodatne informacije molimo javite se na e-mail: info@bihac.nahla.ba.
MISS NET
ABC
KOMENTARI