Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 30.05.2017. u 08:33  

MEDICINARI, NJEMAČKA VAS TREBA!

Bihać: Mogućnost besplatnog kursa za B2

Republika Njemačka je svake godine u sve većoj potražnji za radnim kadrom iz medicinske struke. Jobstep agencija, zajedno sa svojim renomiranim poslodavcima, nudi jedinstvenu, jednostavnu i sigurnu priliku za Vaše zaposlenje.

S ciljem što bržeg započinjanja i okončanja procesa zapošljavanja, te odlaska u republiku Njemačku, potrebno je ispuniti određene uslove kroz opcije koje nudimo:
 
OPCIJA 1:
 
1. SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA: Opšti ili pedijatrijski smjer
2. RADNO ISKUSTVO: 10 godina (na različitim odjelima)
3. STRUČNI ISPIT: Položen
4. NIVO POZNAVANJA NJEMAČKOG JEZIKA: A2
 
OPCIJA 2:
 
1. SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA ili VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA: Opšti ili Pedijatrijski smjer
2. STRUČNI ISPIT: Položen
3. NIVO POZNAVANJA NJEMAČKOG JEZIKA: A2
 
Svi kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove, automatizmom, stiču uslove i za nostrifikaciju diplome (Anerkennung), i to, netom prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Kao olakšicu u procesu zapošljavanja kandidata, naši pojedini poslodavci nude i besplatno pohađanje kursa njemačkog jezika do B2 nivoa.
 
Da bi se prijavili, potrebno je da dostavite:
 
1. CV sa slikom
2. Kopije dokumenata iz gore navedenih uslova
 
Vaše prijave možete možete izvršiti na slijedeće načine:
 
1. Putem elektronske pošte na: info@jobstep.ba
2. Putem našeg prijavnog obrasca
3. Putem telefona: 037/961-370
4. Lično u prostorijama Jobstep agencije (TC krajina)
 
*Napomena: Usluge agencije za posredovanje pri zapošljavanju su potpuno besplatne!
 
KOMENTARI