Najbolji vicevi sa Balkana
Objavljeno: 01.12.2014. u 14:34   |  Izvor: ABC.ba 

Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

Prijavite se za učešće na prvoj kongerenciji za medicinski i biološki inžinjering

Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH) okuplja veliki broj univerzitetskih profesora, doktora, inžinjera i tehničara iz oblasti medicine i inžinjeringa. Svojim radom Društvo želi da doprinese razvoju struke kroz međusobna povezivanja, razmjenu iskustava, znanja, informacija, dilema, dobru organizaciju.

Prijavite se za učešće na prvoj kongerenciji za medicinski i biološki inžinjering
velika slika

Projekt na kojem su članovi Društva trenutno angažovani je Prva Konferencija za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini koja će se održati u Sarajevu, od 13. do 15.  marta, 2015 godine. 

Konferencija predstavlja značajan događaj, obzirom da je Bosna i Hercegovina prvi put domaćin ovakve konferencije, koju podržava Internacionalna federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE) i Europska aliansa za medicinski i biološki inžinjering (EAMBES).  

Registracija za učešće na Konferenciji već je u toku, te Organizatori pozivaju svi zainteresirane da pristupe online registraciji, na zvaničnoj web stranici Konferencije, kako bi na vrijeme osigurali svoje učešće. Učestvovati je moguće pasivno, kroz prisustvovanje predavanjima eminentnih svjetskih, ali i domaćih predavača, te aktivno uz prezentiranje naučnog rada, uz prethodno slanje sažetaka. Svi prijavljeni radovi, za koje Naučni odbor prethodno procijeni da zadovoljavaju kriterije ove Konferencije imat će priliku da budu predstavljeni i publikovani stručnoj i naučnoj javnosti. Zbog velikog interesovanja za prijavu radova, rok za slanje sažetaka produžen je do 31.12.2014. godine.

Istraživači iz akademske zajednice, biomedicinskih institucija i industrije imat će jedinstvenu priliku za razmjenu ideja i predstavljanje svojih posljednjih dostignuća i razvoja unutar svih oblasti biomedicinskog inžinjeringa pod sloganom “Proširi svoje horizonte kroz biomedicinski inžinjering”

Teme na koje svi zainteresirani mogu slati svoje radove iz oblasti biološkog i medicinskog inžinjeringa su: biomedicinska obrada signala, snimanje i obrada slika, zdravstvena informatika, e-zdravstvo i telemedicina, biosenzori i bioinstrumentarij, biomaterijal, biomehanika, robotika i minimalno invazivne operacije, inžinjering kardiovaskularnog, respiratornog i endokrinog sistema, molekularni, celularni i inžinjering tkiva, klinički inžinjering i procjene zdravstvene tehnologije, biomedicinska inžinjerska obrazovanja, te farmaceutski inžinjering.

Cilj Konferencije je da se fokusira na polja u oblasti medicinskog i biološkog inžinjeringa: obrada biomedicinskih signala, snimanje i obrada slika, informatika u zdravstvu, e-zdravlje i telemedicina, biosenzori i bioinstrumenti, biomaterijali, biomehanika, robotika i minimalno invazivne operacije, inžinjering kardiovaskularnih, respiratornih i endokrinih sistema, molekularni, ćelijski i tkivni inžinjering, biomedicinski inžinjering u obrazovanju.

Sve informacije o CMBEBiH, uključujući teme, rokove, abstrakte, radove i ostalo možete pronaći na oficijalnoj web stranici Konferencije www.cmbebih2015.dmbiubih.org, a dodatne informacije o samom Društvu na www.dmbiubih.orgili na oficijalnoj Facebook stranici.

MISS NET
ABC
KOMENTARI